7

7

Tuesday, September 2, 2014

                                       Ako bi ikada pristali da žive kao i svi drugi,
                                       čime bi onda rasli?
                                                                  M.A.                                           


No comments:

Post a Comment