7

7

Sunday, April 7, 2013

springtime

                          Naiđu tako dani.
                          Ne prepoznaješ boje aprila.

                          Ne prepoznaješ svoje ruke.
                          Izgledaju ti kao krila.    M.A.