7

7

Monday, December 15, 2014

Spark

Da li sam svuda gde su mi tragovi...
                                                M.A.

Sunday, December 7, 2014

Loveliness

                        
                         Rastem u oblake,

                         kišu

                         i Sunce.