7

7

Wednesday, August 28, 2013

Madame

                                       ako vam mnogo puta kazem da vas volim,
                                      je li to vise ljubavi, ili je ista, jedna jedina?
                                     

                                                                                                        M.A.
2 comments: